Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Algemene Voorwaarden | Privacy Policy Beste deelnemer aan een van mijn sessies, trainingen, opleidingen of coachtrajecten (hierna te noemen programma’s). Voor het gebruik van deze website (www.levelnext.online) gelden de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Algemene …

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy Lees meer »